Privacy Verklaring

Start » Privacy Verklaring


PRIVACYVERKLARING

Privacybeleid voor op websites van klanten van Leadlab.nl

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Benera, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Via Macallè 59

19010 Maissana (SP)

info@benera.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Benera verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [e-mailadres], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Benera verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Benera analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Benera neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Benera) tussen zit.

Leadlab / Mautic

Wij maken ten behoeve van onze marketingactiviteiten gebruik van het marketing automation platform Mautic.org aangeboden en beheerd door Leadlab.nl. Lees hier ook het privacybeleid van Leadlab.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken op de servers van leadlab.nl bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een realistische periode voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Benera verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij het afsluiten van onze account bij Leadlab.nl die uw gegevens verwerkt in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Benera blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Benera gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Benera gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt bij uw eerste bezoek aan onze website aangeven of u deze (marketing)cookies wel of niet wilt accepteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Internet Explorer (Microsoft)

Firefox (Mozilla) 

Safari (Apple)

Google Chrome (Google)

Opera

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

CookieGeldigheidsduurDoelToegang
__gid1 dagAnalyseren van websitegebruik en -gedragDit is een cookie van een derde partij, Google, die Benera gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Benera gebruikt de gegevens primair ter verbetering van de website, en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met uw gegevens.*
__gaTwee jaarAnalyseren van websitegebruik en -gedragDit is een cookie van een derde partij, Google, die Benera  gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Benera gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met uw gegevens.*
_gat_1 minuutAnalyseren van websitegebruik en -gedragDit is een cookie van een derde partij, Google, die Benera gebruikt voor het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Benera gebruikt de gegevens ter verbetering van de website, niet voor marketingdoeleinden, en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Google voor de wijze waarop Google omgaat met uw gegevens.*
__atuvc2 jaar na plaatsingDeze cookie ondersteunt werking van de social bookmark plugin van AddThis. Via deze plugin kun je content delen via bijvoorbeeld Facebook of TwitterDit is een cookie van een derde partij, AddThis, die Benera gebruikt voor de social plugins en het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Benera gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Addthis voor de wijze waarop AddThis omgaat met uw gegevens.*
uid1 jaar na plaatsingDeze cookie geeft gedurende het bezoek een kenmerk. Zo kunnen verschillende bezoekers worden onderscheiden.Dit is een cookie van een derde partij, AddThis, die Benera gebruikt het (laten) samenstellen van statistische informatie over het gebruik van de website. Wij kijken naar de rapportage en in principe niet naar gedrag van individuele bezoekers. Partout gebruikt de gegevens ter verbetering van de website en verwijst naar de privacyvoorwaarden van Addthis voor de wijze waarop AddThis omgaat met uw gegevens.**
Cookiepermission2 jaar na plaatsingDeze functionele cookie onthoudt of je toestemming hebt gegeven om cookies te plaatsen.Gemachtigde Benera.
mautic_ referer_idDuur van de sessie(30 min na laatste pageview).Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen hoe je op de site geland bent.(Wordt gebruikt voor Mautic beheerd door Leadlab.nl)Gemachtigde Benera.
mautic_ session_idDuur van de sessie(30 min na laatste pageview).Deze cookie wordt gebruikt om alle acties binnen een sessie bij te houden.(Wordt gebruikt voor Mautic beheerd door Leadlab.nl)Gemachtigde Benera.

* Omdat Google gevestigd is en opereert vanuit de Verenigde Staten, kan het zijn dat uw gegevens Europees grondgebied verlaten en in Verenigde Staten worden verwerkt. Weet dat Google beschikt over een vermelding op de Safe Harbour lijst van Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat Google verklaart te beschikken over de vereiste privacy maatregelen die nodig zijn om gegevens uit te wisselen met Europese landen, waaronder Nederland. Klik hier om de advertentievoorkeuren van Google aan te passen en voor aanvullende informatie.

** AddThis, een onderneming van Clearspring Technologies company, is aangesloten bij diverse initiatieven voor verantwoord gebruik van persoonsgegevens. Omdat AddThis gevestigd is en opereert vanuit de Verenigde Staten, kan het zijn dat data Europees grondgebied verlaat en in Verenigde Staten wordt verwerkt. Addthis beschikt over een vermelding op de Safe Harbour lijstvan Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat Addthis verklaart te beschikken over de vereiste privacy maatregelen die nodig zijn om gegevens uit te wisselen met Europese landen, waaronder Nederland. Klik hier om een cookie te plaatsen, zodat Addthis je niet meer volgt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Benera en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [e-mailadres]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Benera neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit in samenwerking met Leadlab.nl. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@Benera.com.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat zowel ons privacy- en cookiebeleid als die van Leadlab.nl in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.